Svetainės pritaikymo įrankiai

Kištukinių lizdų (rozečių) tipai

Dėl patirtos elektros iškrovos (elektros šoko) žmogus gali žūti sustojus širdies veiklai, elektros iškrova gali sukelti nudegimus ar lemti raumenų susitraukimą kvėpavimo raumenų paralyžių.

Įvykus elektros traumai, nesilieskite prie žmogaus, kuris ką tik nukentėjo. Jo kūnu dar gali tekėti elektros srovė, jei jis yra prisilietęs prie įrenginių ar elektros laido, todėl jokiu būdu neprisilieskite prie nukentėjusiojo kūno. Atitraukite nukentėjusįjį viena ranka, stovėdami ant sausos lentos ar sausų drabužių. Rankas apsaugokite sausomis pirštinėmis ar sausu drabužiu. Tempti nukentėjusįjį reikia laikant už jo drabužio, neliečiant kūno.

Daugeliu atvejų, elektros traumą patyręs žmogus negali iš rankų paleisti prietaiso, kuris kelia pavojų. Jei įmanoma, ištraukite prietaiso įjungimo šakutę iš elektros kištukinio lizdo arba išjunkite elektrą skyde.

Iškvieskite pats arba paprašykite netoli esančių žmonių, kad iškviestų greitąją pagalbą telefonu 112. Jei mokate suteikti pirmąją pagalbą, pradėkite gelbėti nukentėjusįjį, vos tik bus pašalintas kontaktas su elektra.

Rekomenduojame