Svetainės pritaikymo įrankiai

Elektrikui keliami reikalavimai

 

  1. Elektriku gali dirbti ne jaunesni kaip 18 metų ir tik turintys atitinkamą elektrotechninį išsilavinimą;

  2. Nustatyta tvarka atestuoti asmenys, t.y. turėti suteiktas atitinkamas darbų saugos kvalifikacines kategorijas t.y. pradinė, vidurinė, aukštoji;

  3. Turi būti pasitikrinę sveikatą ir gavę medicininės komisijos išvadą apie tinkamumą šiam darbui;

  4. Pagal savo kompetenciją gerai mokėti skaityti elektrines schemas ir brėžinius, žinoti elektros įrenginių sandarą, veikimo principus;

  5. Žinoti darbo saugos taisykles ir reikalavimus, ir juos vykdyti;

  6. Mokėti atlaisvinti nukentėjusį nuo elektros srovės poveikio ir suteikti pirmąją būtiniausią ją medicininę pagalbą.

Rekomenduojame