Svetainės pritaikymo įrankiai

Įvadinių apskaitos spintų (ĮAS) įrengimas ir reikalavimai

 

Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių VII skyrius (EĮĮT, 2007) taikomas įrengiant naujų bei rekonstruojamų gyvenamosios, administracinės, gamybos ir pramonės paskirties pastatų bei kitų vartotojų įvadines apskaitos spintas (ĮAS), įvadines apskaitos skirstomąsias spintas (ĮASS), skirstomuosius skydelius ir nustato jų pagrindinius įrengimo techninius reikalavimus.

  • Įvadinė apskaitos spinta (ĮAS) – spinta (skydelis), skirta elektros apskaitos prietaisams ir elektros apskaitos schemos elementams įrengti.
  • Įvadinė apskaitos skirstomoji spinta (ĮASS) – spinta (skydas), skirta elektros apskaitos prietaisams ir elektros apskaitos schemos elementams įrengti, vartotojo elektros įrenginiams prijungti prie operatoriaus skirstomųjų elektros tinklų, elektros apskaitai tvarkyti, elektrai paskirstyti vartotojų grupei arba jų elektros imtuvams.
  • Skirstomoji spinta (SS) – spinta (skydas) su joje įrengtais komutavimo ir apsaugos aparatais, skirta elektros imtuvams prijungti.

Įvade į pastatą turi būti įrengiami ĮAS ir ĮASS. Iš ĮASS maitinami vartotojų įrenginiai ir kituose pastatuose, jeigu tarp šių vartotojų esama funkcinių ryšių. Vartotojams, kurių leistinoji vartoti galia viršija 10 kW, turi būti įrengiami trifaziai įvadai.

Nepriklausomai nuo to, ar maitinimo linijos pradžioje yra komutavimo aparatai, jie turi būti įrengti visuomeninės, prekybos paskirties patalpų ir pan., taip pat administraciniu arba ūkiniu atžvilgiu atskirų vartotojų patalpų maitinimo linijų įvaduose.

Elektros skydinės įrengimas pastatų cokoliniuose, pirmuosiuose aukštuose arba rūsiuose, kuo arčiau apkrovų centrų ir elektros tiekimo šaltinių (transformatorinių ir kt.). Elektros skydinėse turi būti elektros apšvietimas (taip pat avarinis) ir natūralaus vėdinimo sistemos. Kabelių kanalai turi būti uždengti nuimamais A1 degumo klasės statybos produktų denginiais. Atvado ilgis pastate turi būti kuo trumpesnis.

Atvadai į elektros skydines turi būti tiesiami techniniu pogrindžiu ir pastato rakinamų rūsių koridoriaus atvirai ant konstrukcijų, loviuose, statybinių konstrukcijų kanaluose arba metaliniuose ir kituose A1 degumo klasės statybos produktų vamzdžiuose.

Kanalų gylis ir posūkiai turi užtikrinti didžiausio skerspjūvio liesintąjį kabelio lenkimo spindulį. Kabeliai privalo turėti atsargą pakartotinai galinei movai įrengti. (Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių VII skyrius, III poskyris).

 

Gyvenamojo namo elektros tinklo prijungimas prie kabelinio skirstomojo tinklo

Gyvenamojo namo elektros tinklo prijungimas prie kabelinio skirstomojo tinklo

a) naudojant atšakinę movą; b) kabelį tiesiant per įvadinę spintą

1 - kabelinė linija, 2 -, 3 - įvadas, 4 – įvadinė apskaitos skirstomoji spinta, 5 - patalpų maitinimo magistralinė linija

 

Trifazis įvadas turi tris fazinius laidus (L1, L2, L3 ), nulinį laidą N ir apsauginį laidą PE. Maitinant iš skirstomojo TN - C tinklo (pritaikyto įnulinimui) nulinio laido N ir apsauginio laido PE funkcijas atlieka apsauginis nulinis laidas PEN. Apsauginio nulinio laido PEN skerspjūvis – ne mažesnis kaip 10 mm2 Cu (vario) arba 16 mm2 Al (aliuminio).

ĮAS ir ĮASS apsaugos laipsniai (klasės) turi būti ne žemesni kaip IP44 – įrengiami lauke, IP31 – įrengiami pastatų viduje. Apsaugos klasė IP (IPXX) nusako elektros įrenginio atsparumą tam tikriems aplinkos veiksniams bei daiktams. Pirmasis skaičius nurodo atsparumą kietiesiems kūnams arba daiktams, pavyzdžiui, dulkėms. Jo vertė yra nuo 0 iki 6. Antrasis skaičius nurodo atsparumą skysčiams, pavyzdžiui, vandeniui. Jo vertė yra nuo 0 iki 8.

 

Apsaugos klasės IP skaičiaus reikšmė

Pirmasis apsaugos klasės IP skaičius

Antrasis apsaugos klasės IP skaičius

0

neapsaugotas

0

neapsaugotas

1

apsaugotas nuo kietų kūnų, didesnių nei 50 mm

1

apsaugotas nuo vertikaliai krintančių vandens lašų

2

apsaugotas nuo kietų kūnų, didesnių nei 12,5 mm

2

apsaugotas nuo vandens lašų, krintančių iki 15 laipsnių kampu

3

apsaugotas nuo kietų kūnų, didesnių nei 2,5 mm

3

apsaugotas nuo smulkių vandens lašų (dulksnos) krintančių iki 60 laipsnių kampu

4

apsaugotas nuo kietų kūnų, didesnių nei 1,0 mm

4

apsaugotas nuo vandens purslų iš bent kurios pusės

5

apsaugotas nuo kenksmingų dulkių apnašų

5

apsaugotas nuo vandens čiurkšlių iš bent kurios pusės

6

apsaugotas nuo dulkių (visiškai sandarus)

6

apsaugotas nuo stiprių vandens bangų

 

 

7

apsaugotas nuo trumpalaikio panardinimo į vandenį nestatytam laikui ir į nurodytą gylį

 

 

8

apsaugotas nuo ilgalaikio panardinimo į vandenį

 

ĮAS ir ĮASS korpusai turi atitikti šiuos reikalavimus:

  • korpuso skardos storis – ne mažesnis kaip 1,5 mm
  • po žeme ir 100 mm virš žemės konstrukcijos, ant kurių montuojami elektrotechnikos įrenginiai, turi būti ne mažesnio kaip 2,5 mm storio ir pagamintos iš poliesterio, sustiprinto stiklo pluoštu, arba nerūdijančių metalo lydinių bei plieninės konstrukcijos padengtos kitų būdų

 

Privataus gyvenamoji namo įvadinė apskaitos skirstomoji spinta įrengta lauke prie tvoros

Privataus gyvenamoji namo įvadinė apskaitos skirstomoji spinta įrengta lauke prie tvoros

 

ĮASS elektros skaitiklio ir vartotojo įrenginius maitinančios linijos apsaugai ĮAS, prieš elektros skaitiklį turi būti įrengiami peiliniai saugikliai bei automatiniai saugikliai. Jų vardinės srovės apskaičiuojamos pagal kiekvienam vartotojui suteiktą leistiną galią.

 

Tipinė įvadinė spinta

Tipinė įvadinė spinta

2 - perforuotas kampainis 3 - saugiklių stovo gembė 4 - apsauginė nulinė šyna PEN 5 - izoliatorius 6 – peilinių saugiklių laikikliai 7 – peilinio saugiklio įdėklas 8 - kabelio antgalis

 

ĮAS ir ĮASS ir pagrindinių SS elektros grandinėms tiesti turi būti naudojami laidai monolitinėmis varinėmis gyslomis. Atvadui neturi būti naudojami kabeliai gumine izoliacija.

Daugiabučiuose ar daugiaaukščiuose gyvenamuosiuose namuose pagrindinės SS ir bendriems namo poreikiams (bendrojo naudojimo laiptinių, rūsių, kitų patalpų apšvietimas, liftai, bendrojo naudojimo siurbliai ir kt. ĮAS ar ĮAAS įrengiamos elektros skydinėse.

Butų ĮAS įrengiamos cokoliniame, pirmame pastato aukšte arba lauke ant pastato sienos ar sklypo ribos laisvai elektros tinklo operatoriui ir vartotojui prieinamoje vietoje, o vartotojų SS – kiekviename bute

Iš būtų ĮAS išeinančių kabelių (laidų), nutiestų laiptinėje iki butų SS, apsaugai, buto ĮAS prieš elektros skaitiklius turi būti įrengiami automatiniai saugikliai. Jų vardinės srovės apskaičiuojamos pagal kiekvienam vartotojui suteiktą leistiną galią.

Skirstomuosiuose skyduose moduliniai automatiniai jungikliai ir nuotėkio relė montuojami ant DIN profilio (ant bėgelio). Automatiniai jungikliai atlieka komutavimo funkcijas, nuotėkio relė - papildomos žmogaus apsaugos nuo tiesioginio prisilietimo funkciją.

Rekomenduojame