Svetainės pritaikymo įrankiai

Praėjus beveik ketvirčiui amžiaus nuo pirmojo leidimo, „Elektrotechnika“ tebėra vienas iš paklausiausių techniškųjų vadovėlių studentų bibliotekose. Vadovėlis skirtas aukštųjų mokyklų inž. neelektrotechniškųjų spec. sudentams. Antras papildytas ir pataisytas leidimas.

Autoriaus prisiminimai

Vadovėlio „Elektrotechnika“ turinys

Knygos leidėjas: Candela, UAB
Partneriai: Lietuvos Valstybinė Energetikos Sistema
Leidinio apimtis: 432 psl.
Išleidimo metai: 1994 m.

Kaip studijuoti elektrotechnika. Pratarmė. Įvadas

Nuolatinės srovės grandinės

Kintamos srovės vienfazės grandinės

Kintamos srovės trifazės grandinės

Pereinamieji procesai tiesinėse elektrinėse grandinės

Magnetinės grandinės ir elektromagnetiniai įtaisai

Elektronikos elementai

Elektronikos įtaisai

Elektriniai matavimai

Transformatoriai

Nuolatinės srovės mašinos

Asinchroninės mašinos

Sinchroninės mašinos

Elektros pavaros

Elektrotechnikos priedai

Rekomenduojame