Svetainės pritaikymo įrankiai

Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės

Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės nustato elektros tinklų, visų tipų laidininkų, elektros aparatų parinkimo, elektros energijos apskaitos ir elektros dydžių matavimo, elektros įrenginių įžeminimo ir apsaugos nuo viršįtampių bei jų bandymų ir matavimų bendruosius reikalavimus.

Taisyklių reikalavimai yra privalomi elektros energijos gamintojams, perdavimo ir skirstomųjų tinklų operatoriams, elektros energijos vartotojams, įrengiantiems naujus, rekonstruojantiems arba kapitališkai remontuojantiems kintamosios ir nuolatinės srovės iki 400 kV įtampos elektros įrenginius.

 

Atsisiųsti „Elektros įrenginių įrengimo bendrasias taisykles“

 

Leidėjas: LRS
Partneriai: 
Leidinio apimtis:
Išleidimo metai:

Rekomenduojame