Svetainės pritaikymo įrankiai

Elektrotechninės medžiagos įrenginių gamyboje

 

Medžiagos naudojamos elektros įrenginių gamyboje, vadinamos elektrotechninėmis medžiagomis.

 

Elektrotechninių medžiagų klasifikacija:

 

1.       Laidininkai

Medžiagos, kurios turi daug laisvųjų elektronų, todėl gerai praleidžia elektros srovę, naudojamos laidų ir kabelių gamyboje.

 • Kietieji (įvairūs metalai);
 • Skystieji (druskų ir rūgščių vandeniniai tirpalai, vanduo);
 • Dujiniai (jonizuotos dujos, plazma).

Įspėjimas: žmogaus kūnas labai gerai praleidžia elektros srovę.

 

2.       Dielektrikai arba izoliacinės medžiagos

Medžiagos, kurių elektrinis laidumas labai mažas, naudojamos elektros įrenginių laidžioms dalims atskirti vieną nuo kitos.

 • Kietieji (įvairios termoreaktingosios ir termoplastinės plastmasės, plastikai);
 • Skystieji (mineralinės alyvos);
 • Dujiniai (vakuumas, oras, vandenilis, azotas, anglies dvideginis, chladonas, sieros heksafluoridas).

 

3.       Puslaidininkinės medžiagos

Medžiagos, kurios pagal savo laidumą užima tarpinę vertę tarp laidininkų ir dielektrikų, t.y. praleidžia srovę tik viena kryptimi (germanis, silicis, selenas, boras, fosforas, arsenas, siera, telūras, jodas).

Puslaidininkių laidumui gali daryti įtaką šviesa, elektriniai ir magnetiniai laukai, mechaninės jėgos, temperatūra, įvairių energijų spinduliuotės ir kt.

 

4.       Magnetinės medžiagos

Pagal elektrotechninių medžiagų sąveiką su magnetiniu lauku, jos klasifikuojamos:

 • Diamagnetinės. Šių medžiagų struktūra yra tokia, kad trukdo prasiskverbti magnetiniam laukui į jų vidų, t.y. jos neįsimagnetina. Diamagnetinės medžiagos yra: varis, sidabras, cinkas, vanduo, bismutas, grafitas, auksas, švinas, berilis, plazma, germanis, silicis, selenas. Šių metalų magnetas netraukia.
 • Paramagnetinės. Šias medžiagas patalpinus į magnetinį lauką, jos įsimagnetina magnetinio lauko kryptimi, tačiau nežymiai. Esminė jų savybė yra ta, kad pašalinus magnetinį lauką paramagnetikas išsimagnetina. Paramagnetinės medžiagos yra: aliuminis, volframas, platina, visi šarminiai metalai ir kt. magnetas jų netraukia.
 • Feromagnetinės. Šias medžiagas patalpinus į magnetinį lauką, jos įgauna magnetinių savybių t.y. įsimagnetina, turi labai mažą magnetinę varžą magnetiniam laukui arba gamtoje gali būti ir savaime įsimagnetinusios. Šiai grupei priklauso; geležis, nikelis, kobaltas ir jų lydiniai.

Elektrotechnikos pramonėje dažniausiai naudojamos šių rūšių magnetinės medžiagos:

 • Magnetiškai minkštos (minkštamagnetės), jos lengvai įsimagnetina ir lengvai išsimagnetina - techniškai gryna geležis, elektrotechniniai plienai, permalojai, feritai ir kt.
 • Magnetiškai kietos medžiagos (kietamagnetės), jos sunkiai įsimagnetina, o taip pat sunkiai ir išsimagnetina tai įvairiausi metalų lydiniai.

Feromagnetikų įmagnetėjimo histerezės kreivė

Feromagnetikų įmagnetėjimo histerezės kreivė

Rekomenduojame