Svetainės pritaikymo įrankiai

Elektros kabelio laidininko skerspjūvio ploto skaičiavimas

Teisingai parenkant laidus elektros įrangai pajungti, svarbu kiek galima tiksliau nustatyti laido skerspjūvio plotą. Dažniausiai jis nurodomas ant laidų izoliacijos, tačiau kartais jis būna sunkiai įžiūrimas arba toks žymėjimas praleidžiamas. Tokiais atvejais reiktų vadovautis žemiau esančia formule:

 

𝑆 = π·𝐷2 / 4 = 0,785 · 𝐷2

S – laidininko plotas, D - laidininko skersmuo

 

Tais atvejais, kai laidininkas nėra monolitinis, t. y. susideda iš kelių gyslų, pavyzdžiui - 19, reikia pamatuoti vienos gyslos skersmenį - d ir padauginti iš gyslų skaičiaus laidininke (plonesnės gyslos matuojamos slankmačiu). Tokiu atveju skaičiuojama pagal panašią formulę:

 

𝑆 = 19 · π·𝑑2 / 4 = 19 · 0,785 · 𝑑2

S – laidininko plotas, d - vienos laidininko gyslos skersmuo, o 19 - pateiktų gyslų skaičius laidininke (jis nustatomas suskaičiuojant gyslas)

Rekomenduojame