A

 • Adresinė zona
 • Aktualus įvykis
 • Aktyvinis infraraudonųjų spindulių barjeras
 • Aktyvioji dalis
 • Analoginė zona
 • Antras apsaugos ruožas
 • Apkrovos koeficientas
 • Apsauginis įžeminimas
 • Apsauginis laidininkas
 • Apsauginis nulinis laidininkas
 • Apsauginis spindulys
 • Apsaugos darbuotojas
 • Apsaugos įtaisas
 • Apsaugos objektas
 • Atitvara
 • Atitvarinės konstrukcijos
 • Atvadas
 • Atviroji instaliacija
 • Aukštoji įtampa

B

C

 • Centralė
 • Centralizuoto stebėjimo pultas
 • Chemiškai arba organiškai aktyvios aplinkos patalpa
 • CSP

D

 • Darbinis įžeminimas
 • Daviklis
 • Degi zona
 • Diodinis tiltelis
 • Drėgna patalpa
 • Dulkėta patalpa
 • Duomenų perdavimo protokolas
 • Dvifazis trumpasis jungimas su žeme
 • Dvigubasis įžemėjimas
 • Dvigubo veikimo stiklo dūžio jutiklis
 • Dviguboji izoliacija

E

 • Ekstremali situacija
 • Elektrodinaminis atsparumas trumpojo jungimo srovėms
 • Elektroninė sauga
 • Elektroninės saugos sistema
 • Elektros apskaitos prietaisas
 • Elektros energetikos sistema
 • Elektros energijos šaltinis
 • Elektros energijos šaltinis
 • Elektros imtuvas
 • Elektros imtuvas
 • Elektros instaliacija
 • Elektros inžinerinis tinklas
 • Elektros įrenginio patikimo veikimo būklė
 • Elektros įrenginių įrengtoji galia
 • Elektros įrenginių įtampos klasė
 • Elektros įrenginys
 • Elektros įrenginys nesusilpninta izoliacija
 • Elektros įrenginys susilpninta izoliacija
 • Elektros laidininkas
 • Elektros pavara
 • Elektros sistema
 • Elektros sistemos objektas
 • Elektros skydinė
 • Elektros srovė
 • Elektros srovės stipris
 • Elektros tiekimas
 • Elektros tiekimo sistema
 • Elektros tinklas
 • Elektros tinklo operatorius
 • Elektros vartotojas
 • Elektroskopas
 • Elektrostatinis laukas
 • Elektrotechnika

F

 • Fizinė sauga

G

 • Grėsmės analizė
 • Grėsmės identifikavimas

H

I

 • Identifikatorius
 • Informacinis saugos protokolas
 • Inžinerinės perimetrinės kliūtys
 • IR barjeras
 • Išlyginamasis tinklas
 • Išlyginamasis tinklas
 • Išorinė temperatūra
 • Izoliuotosios neutralės tinklas

Į

 • Įeigos kontrolės sistema
 • Įmonė
 • Įnulinimas
 • Įvadas
 • Įvadinė apskaitos skirstomoji spinta
 • Įvadinė apskaitos spinta
 • Įvykis
 • Įžemėjimas
 • Įžemėjimo srovė
 • Įžemiklis
 • Įžeminimas
 • Įžeminimo įrenginio įtampa
 • Įžeminimo įrenginys
 • Įžeminimo laidininkas
 • Įžeminimo magistralė
 • Įžeminimo varža
 • Įžemintuvas

J

 • Judesio jutiklis
 • Jungiamieji laidininkai
 • Jungtis
 • Jutiklio detekcijos lygis
 • Jutiklis
 • Jutiklių antimaskavimas

K

 • Kaptažo įrenginys
 • Karšta aplinka
 • Keitiklinis agregatas
 • Kilnojamasis elektros imtuvas
 • Kombinuotas dvigubo veikimo jutiklis
 • Kombinuotas PIR su GB jutiklis
 • Komercinė apskaitos spinta
 • Komercinė elektros apskaita
 • Kompensuotosios neutralės tinklas
 • Kompleksiniai bandymai
 • Komunikacinis įrenginys
 • Kontrolinė elektros apskaita
 • Kontrolinis priėmimo-perdavimo įrenginys

L

 • Labai drėgna patalpa
 • Labai pavojinga patalpa
 • Leidimų režimas
 • Leistinoji ilgalaikė srovė
 • Lentyna
 • Loginė zona
 • Lovys
 • Lynas

M

 • Magnetinis kontaktas
 • Mechaniniai kontaktai
 • Mikrobanginis jutiklis

N

 • Natūralusis įžemintuvas
 • Nenormalus režimas
 • Nepertraukiamo maitinimo šaltinis
 • Nestacionarusis įrenginys
 • Neutrali žemė
 • Normali patalpa
 • Nulinis laidininkas

O

 • Objekto apsaugos postas
 • Operatorius

P

 • Pagrindinė izoliacija
 • Papildomoji izoliacija
 • Paprasto veikimo stiklo dūžio jutiklis
 • Pašalinės laidžiosios dalys
 • Pasekmė
 • Paslėptoji instaliacija
 • Pastatas
 • Pasyvioji dalis
 • Pasyvus infraraudonųjų spindulių jutiklis
 • Patalpa
 • Patalpų plokštuma
 • Patalpų vidaus ir išorės apsauga
 • Pavojinga elektros patalpa
 • Perimetras
 • Perimetro pažeidimo jutikliai
 • PIR jutiklis
 • Pirmas apsaugos ruožas
 • Pjezo elektrinis jutiklis
 • Potencialo išlyginimas
 • Potencialų suvienodinimas
 • Prijungimo linija
 • Prisilietimo įtampa
 • Protokolų konverteriai

R

 • Radijobanginiai jutikliai
 • Radijobanginiai signalizatoriai
 • Realaus laiko komunikacinis įrenginys
 • Rezervavimas
 • Rezervinė linija
 • Ribinė leistinoji parametro vertė
 • Rizikos analizė
 • Ryšio linija
 • Ryšio linijos patikra

S

 • Sabotažo
 • Sauga
 • Saugos klasė
 • Saugos padalinys
 • Saugos tarnyba
 • Saugykla
 • Sausa patalpa
 • Savitoji grunto varža
 • Sertifikuota spyna
 • Signalizatoriai
 • Sinchronine mašina
 • Skaičiuojamoji trumpojo jungimo srovė
 • Skiriamasis saugos transformatorius
 • Skirstomasis punktas
 • Skirstomasis tinklas
 • Skirstomoji spinta
 • Skirstykla
 • Smūginė trumpojo jungimo srovė
 • Specialiosios priemonės
 • Sprogi zona
 • Srovės nuotėkio zona
 • Srovės skirtuminė apsauga
 • Statinys
 • Sunkiai prieinama vietovė
 • Sustiprintoji izoliacija

Š

 • Šlapia patalpa

T

 • Tarpfazis trumpasis jungimas
 • Telemetrija
 • Terminis atsparumas trumpojo jungimo srovėms
 • Termopora
 • Tiesiogiai įžemintos neutralės tinklas
 • Tikimybė
 • Transformatorinė
 • Transformatorių pastotė
 • Transformatorius
 • Trečias apsaugos ruožas
 • Trosas
 • Trumpasis jungimas
 • Trumpojo jungimo srovė

U

 • Ultragarsinis jutiklis
 • Užsklendimo įtaisas

V

 • Vaizdo stebėjimo sistema
 • Valdiklis
 • Vardinis parametras
 • Varža įžemintos neutralės tinklas
 • Ventilinis iškroviklis
 • Vibracinis jutiklis
 • Vibracinis seisminis jutiklis
 • Vidaus pastotė
 • Vidutinė įtampa
 • Vienfazis įžemėjimas
 • Vienfazis trumpasis jungimas
 • Viršįtampių ribotuvas

Y

 • Ypatinga situacija
 • Ypatingas statinys

Z

Ž

 • Žemės paviršiaus potencialas
 • Žemoji įtampa

Energetikos naujienos

27 Rugsėjis 2023